MENU
XXX

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 05/2018

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ เพราะฉะนั้น เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างรับผิดชอบ และเราต้องการให้คุณคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงการปฏิบัติของเราที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เราเก็บโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 • บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเรา ซึ่งเป็นที่ที่คุณใช้ในการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“เว็บไซต์”ของเรา)
 • ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยเราเพื่อการใช้งานกับหรือผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (“แอป”ของเรา)
 • บนหน้าโซเชียลมีเดียและแอปที่ลิงก์กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (โดยรวมเรียกว่า “หน้าโซเชียลมีเดีย” ของเรา)
 • จากข้อความอีเมลที่มีฟอร์แมตเป็น HTML ที่เราส่งให้คุณที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ
 • การปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์ที่คุณมีกับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึงการปฏิบัติของเราที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราเก็บ เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ และนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (“ผู้ประกอบอาชีพ”) เพื่อที่จะมอบบริการทางวิชาชีพให้แก่พวกเขา (“การบริการทางวิชาชีพ”)

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเรา แอปของเรา หน้าโซเชียลมีเดียของเรา ข้อความอีเมลของเรา กิจกรรมออฟไลน์ของเรา และการบริการทางวิชาชีพของเรา รวมกันเรียกว่า “บริการ”

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแปรงสีฟันที่มีการเชื่อมต่อ (Connected Toothbrush) ของเรา โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวแปรงสีฟันที่มีการเชื่อมต่อของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุตัวคุณในฐานะตัวบุคคลหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ระบุตัวตนได้

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง

 • ชื่อ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งบิลและสินค้า)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขบัตรเครดิตและเดบิต
 • รูปโปรไฟล์หรือรูปภาพอื่น ๆ ของคุณ
 • ไอดีบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณ
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น อายุ ประเทศ หรือชื่อสัตว์เลี้ยงของคุณที่เชื่อมโยงกับคุณ
 • ความสนใจของคุณ (เช่นหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขอข้อมูลหรือบ่งบอกถึงความสนใจ)

การเก็บของข้อมูลส่วนบุคคล

เราและผู้ให้บริการของเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

 • ผ่านทางการบริการต่าง ๆ
  • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการบริการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสมัครรับจดหมาย ลงทะเบียนบัญชี สร้างโปรไฟล์ หรือสั่งซื้อสินค้า
 • ออฟไลน์
  • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่น
   • เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อแผนกผู้บริโภค หรือการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องอื่นใดก็ตาม
   • เมื่อคุณเยี่ยมบูธของเราที่งานแสดงสินค้าหรือเยี่ยมชมโรงงานของเรา
   • เมื่อคุณเข้าร่วมในโปรแกรมใด ๆ ของเราหรือกิจกรรมใด ๆ หรือให้ข้อมูลที่งานในแวดวงอุตสาหกรรมใด ๆ
   • เมื่อคุณเข้าร่วมในการชิงโชคหรือโปรโมชั่นแบบออฟไลน์
   • มื่อคุณหรือบุคคลใดในฐานะตัวแทนของคุณรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเรา
 • จากแหล่งอื่น ๆ
  • เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น
   • ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในสาธารณะและแหล่งต่าง ๆ
   • บริษัทข้อมูล
   • หุ้นส่วนร่วมทางการตลาด
   • บุคคลที่สามที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่เรา
  • หากคุณเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณไปที่บัญชีใด ๆ ที่เราเสนอไว้ให้ คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับเรา เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล รูปถ่าย รายการของชื่อผู้ติดต่อโซเชียลมีเดีย และข้อมูลอื่นใดที่อาจจะ (หรือที่คุณทำ) ทำให้เราเข้าถึงได้เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับบัญชีใดที่เราเสนอให้

ในหลายกรณี เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการบริการที่ได้ถูกร้องขอให้แก่คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการใด ๆ นั้นได้ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือให้แก่ผู้ให้บริการของเราที่เชื่อมโยงกับการบริการใด ๆ คุณได้แสดงว่าคุณมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป้าหมายทางด้านธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค สาธารณะ ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ และลูกค้าของเรา

การปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคและสาธารณะ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคและสาธารณะเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้้ ประกอบด้วย

 • ให้การบริการต่าง ๆ และเติมเต็มคำร้องขอของคุณ
  • เพื่อให้การบริการต่าง ๆ แก่คุณ เช่น จัดเตรียมการเข้าถึงบัญชีที่คุณสร้างไว้กับเรา
  • เพื่อตอบกลับคำถามของคุณและเติมเต็มคำร้องขอของคุณ เมื่อคุณการติดต่อเราผ่านหนึ่งในฟอร์มการติดต่อออนไลน์ของเรา โดยโทรศัพท์ หรืออย่างอื่น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งคำถาม คำแนะนำ คำติชม หรือคำร้องเรียนให้แก่เรา
   • เพื่อให้อยู่ในระดับที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผิวหรือสุขภาพปากของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนั้นที่สอดคล้องกับการแจ้งที่เราให้คุณในขณะนั้นและตามความยินยอมของคุณ
  • เพื่อส่งข้อมูลการบริหารจัดการให้แก่คุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายใด ๆ ของเรา
  • เพื่อให้คุณได้ส่งข้อความให้แก่บุคคลอื่นผ่านการอ้างอิง หรือฟีเจอร์ “ส่งไปให้เพื่อน”
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ฟังก์ชันการแบ่งปันทางสื่อสังคม (social sharing) หากคุณเลือกที่จะใช้ฟังก์ชันนั้น
  • เพื่อมอบการบริการลูกค้าให้แก่คุณ
 • ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เอกสารด้านการตลาดอื่น ๆ ของเรา
  • เพื่อส่งอีเมลการตลาดให้แก่คุณ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเรา
 • การวิเคราะห์ของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการรายงานทางธุรกิจและการมอบการบริการที่มีการปรับแต่งให้เป็นส่วนบุคคล
  • เพื่อวิเคราะห์หรือคาดเดาความพึงพอใจของคุณ เพื่อจัดเตรียมรายงานผลรวมแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาทางดิจิทัลของเรา
  • เพื่อเป็นการเข้าใจคุณให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับแต่งการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณและให้ข้อมูลแก่คุณ และ/หรือ ข้อเสนอที่ปรับแต่งต่อความสนใจของคุณ
  • เพื่อเป็นการเข้าใจความพึงพอใจของคุณให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้ส่งเนื้อหาผ่านการบริการต่าง ๆ ของเราที่เราเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องและเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ
 • การให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การประกวด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ
  • เราอาจเสนอโอกาสที่จะให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การประกวด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ
  • บางโปรโมชั่นมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การให้คุณเข้าร่วมในโปรแกรม Colgate Bright Smiles, Bright Futures®
  • เพื่อจัดการโปรแกรม
  • เพื่อทำให้มั่นใจว่าตัวอย่างถูกใช้อย่างเหมาะสม
 • รวบรวม และ/หรือ ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราอาจรวบรวม และ/หรือ ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป เรากระทำการดังกล่าวเพื่อสร้างข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการใช้งานของเรา ซึ่งเราอาจใช้และเปิดเผยสำหรับจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา
  • สำหรับการตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการภายในของเราทำงานตามที่วางแผนไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสัญญา
  • สำหรับจุดประสงค์การดูแลควบคุมการฉ้อโกงและความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น เพื่อค้นหาและป้องกันการโจมตีไซเบอร์ หรือการพยายามที่จะกระทำการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
  • สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่
  • สำหรับปรับปรุงให้ดีขึ้น พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • เพื่อจัดการและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
  • สำหรับการระบุแนวโน้มการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การเข้าใจว่าส่วนใดของการบริการของเราที่เป็นที่น่าสนใจต่อผู้ใช้มากที่สุด
  • สำหรับกำหนดความมีประสิทธิภาพของแคมเปญโปรโมชั่นของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับแคมเปญของเราให้เข้ากับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ของเรา
  • สำหรับการดำเนินการและการขยายกิจกรรมทางด้านธุรกิจของเรา

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในบางเหตุการณ์ เมื่อเราได้รับการยินยอมของคุณ สำหรับจุดประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เพราะเรามีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ชอบโดยกฎหมาย

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

นอกจากนี้ เราและผู้ให้บริการของเราเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง

 • ภาษาที่คุณต้องการใช้งาน
 • ภาษาที่คุณต้องการใช้งาน
 • หมายเลขและไอดีบัญชีเว็บสโตร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศนียบัตร ความชำนาญพิเศษ หน่วยงานที่สังกัด สิ่งตีพิมพ์ หนังสือรับรอง และความสำเร็จอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการบริการสำหรับบุคคลที่คุณมอบการดูแลให้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพสำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ (นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้ผู้บริโภคและสาธารณะ) ประกอบด้วย

 • เติมเต็มคำร้องขอเกี่ยวกับการบริการทางวิชาชีพของเรา
  • เพื่อจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ คืน
  • เพื่อช่วยเหลือในการวางแผนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการสัมมนาของเรา
  • เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และตัวอย่างที่คุณได้ขอไว้ให้แก่คุณ
  • เพื่อระบุและมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบอาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือผู้นำทางวิชาชีพ
  • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดสัญญาที่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของเรากับผู้ประกอบอาชีพ
 • การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ
  • เพื่อปฏิสัมพันธ์กับคุณที่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและความคิดเห็นของคุณโดยสื่อดิจิทัลหรืออื่น ๆ
  • เพื่อปฏิสัมพันธ์กับคุณที่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและความคิดเห็นของคุณโดยสื่อดิจิทัลหรืออื่น ๆ
  • เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากคุณสำหรับความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เราหรือบริษัทในเครือเสนอให้
  • เพื่อร่วมมือกับคุณในงานกิจกรรม สิ่งตีพิมพ์ หรือการประชุมการให้คำปรึกษา
  • เพื่อมองหาความเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีการโปรโมทโดยเรา บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ สำหรับจุดประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุง
 • การอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในโปรแกรม งานกิจกรรม หรือโปรโมชั่นพิเศษ
  • ในกรณีเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพในวิธีการเพิ่มเติมที่ได้เปิดเผยไว้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม กิจกรรม งานกิจกรรม หรือโปรโมชั่นพิเศษ
 • การอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพสร้างเว็บสโตร์
  • เราให้โอกาสผู้ประกอบอาชีพในการสร้างเว็บสโตร์ที่ช่วยให้พวกเขามอบบริการแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและให้การเข้าถึงที่สะดวกต่อผลิตภัณฑ์ของเรา
 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา
  • เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีการต่อต้านทุจริตและความโปร่งใส
  • เพื่อติดตามและตอบกลับความกังวลและทำตามพันธกรณีกฎระเบียบการดูแลควบคุมและการรายงานของเรา รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการตรวจสอบประวัติ
  • เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเราส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพและผู้ป่วยของพวกเขาอย่างไร

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในบางเหตุการณ์ เมื่อเราได้รับการยินยอมของคุณ สำหรับจุดประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เพราะเรามีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ชอบโดยกฎหมาย

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ (นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้ผู้บริโภคและสาธารณะ) ประกอบด้วย

 • ให้การบริการต่าง ๆ และเติมเต็มคำร้องขอของคุณ
  • เพื่อทำธุรกรรมของคุณให้กับเราให้เสร็จสิ้น
 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา
  • เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีการต่อต้านทุจริตและความโปร่งใส
  • เพื่อติดตามและตอบกลับความกังวลและทำตามพันธกรณีกฎระเบียบการดูแลควบคุมและการรายงานของเรา รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการตรวจสอบประวัติ
  • เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเราส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพและบุคคลที่พวกเขาดูแลอย่างไร

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในบางเหตุการณ์ เมื่อเราได้รับการยินยอมของคุณ สำหรับจุดประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เพราะเรามีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ชอบโดยกฎหมาย

การเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อบริษัทสาขาและบริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  • คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายการและสถานที่ของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเราได้ที่นี่
  • บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟที่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ได้มีการถ่ายโอนและใช้งาน
 • เพื่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการบริการที่พวกเขามอบให้เรา
  • บุคคลเหล่านี้สามารถรวมถึงผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น การโฮสเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระเงิน การเติมเต็มคำสั่งซื้อ เทคโนโลยีข้อมูล และ ข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบบัญชี และการบริการอื่น ๆ
 • เพื่อบุคคลที่สาม เพื่ออนุญาตให้พวกเขาส่งการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับตัวเลือกใด ๆ ของคุณให้แก่คุณ
 • เพื่อผู้สนับสนุนบุคคลที่สามของการชิงโชค การประกวด และโปรโมชั่นที่คล้ายกัน ที่สอดคล้องกับตัวเลือกใด ๆ ของคุณ
 • ในการเชื่อมโยงกับการมอบการบริการทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่เราร่วมมือด้วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการเฉพาะเจาะจง
  • บุคคลเหล่านี้สามารถรวมถึงหุ้นส่วนร่วมโปรโมชั่นของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันพัฒนาและ/หรือทำการตลาดโดยการใช้การบริการนั้น คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • คุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กระดานข้อความ แชท หน้าโปรไฟล์ บล็อก และการบริการอื่น ๆ ที่คุณสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแต่ หน้าโซเชียลมีเดียของเรา) โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยผ่านการบริการเหล่านี้จะเป็นสาธารณะและอาจมีอยู่ให้แก่ผู้ใช้อื่น ๆ และสาธารณะทั่วไป
  • คุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกิจกรรมแบ่งปันทางสื่อสังคมได้ เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีการบริการของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ คุณอาจแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนของคุณที่เชื่อมกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ กับผู้ใช้อื่น ๆ และกับผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ โดยการกระทำเช่นนี้ คุณอนุญาตให้เราทำการแบ่งปันข้อมูลนี้ และคุณเข้าใจว่าการใช้งานของข้อมูลที่ถูกแบ่งปันนี้จะถูกครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

การใช้งานอื่น ๆ และการเปิดเผยข้อมูล

เรายังใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับ
 • เพื่อร่วมมือกับผู้มีอำนาจในสาธารณะและรัฐบาล
 • เพื่อปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมาย
 • ในการเชื่อมโยงกับการขาย การจัดองค์กรใหม่ กิจการร่วมค้า หรือธุรกรรมอื่น ๆ ในที่ที่เรามีผลประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมายในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม
 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ อย่างเช่น การบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา หรือการปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือสิ่งที่เป็นของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา คุณ หรือผู้อื่น ๆ

การใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ข้อมูลอื่น ๆ

“ข้อมูลอื่น ๆ” คือ ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์โดยเจาะจงของคุณหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลหนึ่งที่ระบุตัวตนได้

 • ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้งานแอป
 • ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • ข้อมูลประชากรและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ที่ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์ที่เจาะจงของคุณ
 • ข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมในวิธีการที่ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์ที่เจาะจงของคุณอีกต่อไป

ข้อมูลอื่น ๆ บางอย่างจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในบางประเทศ หากเราต้องจัดการข้อมูลอื่น ๆ ให้เหมือนกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะใช้งานและเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์สำหรับที่เราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บข้อมูลอื่น ๆ

เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บข้อมูลอื่น ๆ ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

 • ผ่านเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ
  ข้อมูลบางอย่างถูกเก็บโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่หรือผ่านอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ในการควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control – MAC) ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตอุปกรณ์และโมเดล ภาษา ประเภทและเวอร์ชันเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต และชื่อและเวอร์ชันของการบริการ (เช่น แอป) ที่คุณกำลังใช้อยู่
 • ผ่านการใช้งานของแอปของคุณ
  เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอป เราและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและเก็บข้อมูลการใช้งานแอป เช่น วันที่และเวลาที่แอปบนอุปกรณ์ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์อะไรที่ถูกดาวน์โหลดไปที่แอป ขึ้นอยู่กับหมายเลขอุปกรณ์ของคุณ
 • การใช้คุกกี้
  คุกกี้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุกกี้อนุญาตให้เราเก็บข้อมูล เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้การบริการ หน้าที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์อ้างอิง และข้อมูลจราจรอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา
  เราไม่ตอบกลับสัญญาณไม่ติดตาม (do-not-track) ของเบราว์เซอร์ในเวลานี้ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกเก็บผ่านการใช้งานของคุกกี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติหรือให้ตัวเลือกในการปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้เฉพาะตัว (หรือคุกกี้หลายตัว) จากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง คุณอาจต้องการอ้างอิงจาก http://www.allaboutcookies.org อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจประสบความไม่สะดวกบางอย่างในการใช้บริการต่าง ๆ ได้ คุณอาจไม่ได้รับการโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ จากเราที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของคุณ
 • การใช้แท็กพิกเซล และ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  แท็กพิกเซล (เป็นที่รู้จักในนาม บีคอนเว็บ และ GIF แบบโปร่งใส) อาจถูกใช้เพื่อ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ ติดตามการกระทำของผู้ใช้การบริการ (รวมถึงผู้รับอีเมล) วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของเรา และรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานของการบริการและอัตราการตอบกลับ
 • การวิเคราะห์
  เราใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของ Google (Google Analytics) ที่ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของการบริการ และรายงานกิจกรรมและแนวโน้มต่าง ๆ บริการนี้อาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์ แอป และทรัพยากรออนไลน์อื่น ๆ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/‌partners/ และเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้โดยการดาวน์โหลด add-on เบราว์เซอร์ที่จะทำการเลือกไม่ให้ Google Analytics ติดตามข้อมูลได้ ซึ่งมีที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • >การใช้เทคโนโลยี Adobe Flash (รวมถึงออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่องของแฟลช (Flash Local Shared Objects หรือ Flash LSOs)) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  เราอาจใช้ Flash LSOs และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อ ท่ามกลางสิ่งอื่น ๆ เก็บและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การบริการของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ Flash LSOs ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่าของ Flash Player เพื่อบล็อคการจัดเก็บ Flash LSOs โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในแผงการตั้งค่าการจัดเก็บบนเว็บไซต์ (Website Storage Settings Panel) คุณยังสามารถไปที่แผงการตั้งค่าการจัดเก็บทั่วโลก (Global Storage Settings Panel)ได้ และปฏิบัติตามคำสั่ง โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player เพื่อควบคุมหรือจำกัดการยอมรับของ Flash LSOs อาจลดหรือกีดขวางการทำงานของแอปพลิเคชันแฟลชบางอย่าง
 • ที่อยู่ไอพี
  ที่อยู่ไอพีของคุณถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ ที่อยู่ไอพีอาจถูกระบุและลงบันทึกโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเรา เมื่อใดที่ผู้ใช้เข้าถึงการบริการ พร้อมกับเวลาและหน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม การเก็บที่อยู่ไอพีเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและถูกกระทำโดยอัตโนมัติโดยหลายเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการบริการอื่น ๆ เราใช้ที่อยู่ไอพีสำหรับจุดประสงค์ เช่น การคำนวณระดับการใช้งาน การหาสาเหตุปัญหาต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ และจัดการการบริการ เรายังอาจได้รับตำแหน่งพิกัดของคุณจากที่อยู่ไอพีของคุณ
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
  เราอาจเก็บตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณโดย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ดาวเทียม เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือสัญญาณ Wi-Fi เราอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้การบริการและเนื้อหาส่วนบุคคลที่มีพื้นฐานมาจากตำแหน่งแก่คุณ ในบางกรณี คุณอาจได้รับอนุญาตให้อนุญาตหรือปฏิเสธการใช้งานดังกล่าวของตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ แต่ หากคุณปฏิเสธ เราอาจไม่สามารถให้การบริการและเนื้อหาส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่คุณได้

การใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลอื่น ๆ

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ สำหรับจุดประสงค์ใด ๆ ยกเว้นแต่ในที่ที่เราจำเป็นต้องทำเป็นอย่างอื่น ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากเรากระทำเช่นนั้น เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ถูกรวมไว้เหมือนดังข้อมูลส่วนบุคคล ตราบใดที่ข้อมูลนั้นยังถูกรวมอยู่

ความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นค้นหาการใช้งานมาตรการทางองค์กร ทางเทคนิค และทางการจัดการที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของเรา แต่น่าเสียดายที่ไม่มีระบบถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรานั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยการติดต่อ แผนกผู้บริโภค

ตัวเลือกต่าง ๆ และการเข้าถึง

ตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราให้ตัวเลือกต่าง ๆ แก่คุณเกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เป็นของเราสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด
คุณสามารถเลือกที่จะไม่:

 • รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกจากเรา: หากคุณไม่ต้องการรับอีเมล ข้อความ หรือ ข้อความ SMS ที่เกี่ยวกับการตลาดจากเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้โดยปฏิบัติตามวิธีการที่เขียนอยู่ในแต่ละข้อความนั้น หรือโดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค แผนกผู้บริโภค
 • รับการสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาชีพของเรา หากคุณใช้การบริการทางวิชาชีพของเราและไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้โดยการติดต่อ แผนกผู้บริโภค ในการร้องขอของคุณ โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของคุณที่คุณไม่ต้องการให้ติดต่ออีกต่อไป
 • การแบ่งปันของเราของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา: หากคุณต้องการเลือกให้เราเลิกแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากนี้ไปกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำการแบ่งปันนี้โดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค
 • การแบ่งปันของเราของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา: หากคุณต้องการเลือกให้เราเลิกแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากนี้ไปกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำการแบ่งปันนี้โดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค

เราจะพยายามที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอใด ๆ ของคุณให้เร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้โดยสมเหตุสมผล โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดใด ๆ จากเรา เราอาจยังส่งข้อความการจัดการที่สำคัญให้แก่คุณ ซึ่งคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับได้

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการทบทวน แก้ไข อัปเดต จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ คัดค้านในการดำเนินการข้อมูลของคุณ หรือหากคุณต้องการร้องขอสำเนาอิเล็กทรอนิกของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับจุดประสงค์ในการส่งผ่านไปให้กับอีกบริษัทนึง (ในระดับที่สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลที่มอบให้แก่คุณโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) คุณสามารถการติดต่อเราได้โดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

เพื่อการปกป้องของคุณ เราอาจดำเนินการคำร้องขอที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับที่อยู่อีเมลที่เจาะจงที่คุณใช้ส่งคำร้องขอของคุณเท่านั้น และเราอาจต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการคำร้องขอของคุณ เราจะพยายามที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณให้เร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้โดยสมเหตุสมผล

โปรดทราบว่าเราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างสำหรับจุดประสงค์การบันทึก และ/หรือเพื่อทำธุรกรรมใด ๆ ที่คุณได้เริ่มไว้ก่อนที่ร้องขอการเปลี่ยนแปลงหรือการลบให้เสร็จสิ้น (เช่น เมื่อคุณสั่งซื้อหรือใส่โปรโมชั่น คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จนกว่าหลังการเสร็จสิ้นของการซื้อหรือโปรโมชั่น) หรือสามารถทำการดำเนินการคำร้องขอไม่เข้าร่วม

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหรืออนุญาตในแง่ของจุดประสงค์ใด ๆ ที่ได้รับข้อมูลมา และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายของบริษัท เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บของเราประกอบด้วย:

 • ระยะเวลาที่เราให้การบริการแก่คุณ (ตัวอย่างเช่น ตราบใดที่คุณมีบัญชีกับเราหรือใช้บริการอยู่)
 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณอย่างต่อเนื่อง
 • ดูว่ามีภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น บางกฎหมายต้องการให้เราเก็บบันทึกธุรกรรมของคุณในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่เราสามารถลบข้อมูลนั้นได้ และ
 • ดูว่าการเก็บเป็นสิ่งสมควรในแง่ของตำแหน่งทางกฎหมายหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของข้อจำกัด การดำเนินคดี การสืบสวนคดีของรัฐบาล หรือข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับ)

การบริการบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่จัดการ และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการปฏิบัติการอื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงบุคคลที่สามใด ๆ ที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือการบริการที่เชื่อมโยงต่อการบริการของเรา การวางลิงก์ลงในการบริการเราไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนไซต์หรือการบริการที่ถูกเชื่อมโยงโดยเรา หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา

นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูล การใช้งาน การเปิดเผย หรือนโยบายหรือการดำเนินการความปลอดภัยขององค์กรอื่น ๆ หรือผู้พัฒนาแอปอื่น ๆ ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยให้กับองค์กรอื่น ๆ ผ่านหรือเชื่อมโยงกับแอปหรือหน้าโซเชียลมีเดียของเรา

การโฆษณาของเรา

เราใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อบริการทางด้านโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่อาจเป็นที่สนใจแก่คุณเมื่อคุณเข้าถึงและใช้การบริการและเว็บไซตอื่น ๆ หรือการบริการออนไลน์

การโฆษณาดังกล่าวเป็นการให้บริการที่มีพื้นฐานจากการเข้าถึงและการใช้งานของคุณของการบริการของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการบริการออนไลน์ที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามทำให้บริการนี้เป็นไปได้โดยการกำหนดหรือการตระหนักถึงคุกกี้ที่มีลักษณะเฉพาะบนเบราว์เซอร์ของคุณ (รวมถึงผ่านการใช้แท็กพิกเซล) พวกเขายังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ พร้อมกับข้อมูลที่พวกเขาเก็บไว้เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของคุณเพื่อจดจำคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือ และแล็ปท็อป หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้ และเรียนรู้วิธีการเลือกไม่เข้าร่วมในการปฏิบัติดังกล่าวในเดสก์ท็อปและเบราว์เซอร์มือถือบนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดเข้าไปที่ http://optout.aboutads.info/#/ และ http://optout.networkadvertising.org/#/

ผู้เยาว์

เว้นแต่หากว่าระบุไว้ การบริการจะไม่ถูกนำไปใช้กับผู้เยาว์ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุน้อยกว่า 13 ปี และใน EEA เราเคารพกฎหมายประเทศสมาชิก และเราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยตั้งใจ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่เรา คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจที่เหมาะสมในการกระทำเช่นนั้นและคุณสามารถแสดงอำนาจดังกล่าวให้เราเห็นได้เมื่อมีการขอ

เขตอำนาจตามกฎหมายและการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและดำเนินการในประเทศใด ๆ ที่เรามีสถานบริการหรือที่เราประกอบการผู้ให้บริการ และ โดยการใช้การบริการ คุณเข้าใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่าง ๆ นอกประเทศที่คุณพักอาศัย ไปยังธุรกิจที่อาจมีกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากกฎระเบียบของประเทศของคุณ ในบางสภาวะแวดล้อม ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประเทศอื่น ๆ เหล่านั้นอาจได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บางประเทศที่ไม่เป็นประเทศ EEA ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าเป็นประเทศที่ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อมาตรฐาน EEA (รายการเต็มของประเทศเหล่านี้มีอยู่ที่นี่ สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก EEA ไปยังประเทศที่ไม่ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปนั้น เราได้มีการใช้มาตรการที่เพียงพอ เช่น ข้อกำหนดสัญญามาตรฐานที่ถูกปรับใช้โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถรับสำเนาของมาตรการเหล่านี้ได้โดยการคลิกที่นี่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

เว้นแต่เราได้ร้องขอข้อมูลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะเจาะจง เราขอให้คุณไม่ส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ (เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ต้นตระกูลชนชาติ ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ๆ ลักษณะทางชีวภาพหรือพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือ สมาชิกสหภาพแรงงาน) บนหรือผ่านการบริการ หรือไม่เช่นนั้น ให้แก่เรา

การการบริการบุคคลที่สาม

เราอาจใช้การการบริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านการบริการ หากคุณต้องการชำระเงินผ่านการบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บโดยบุคคลที่สามและไม่ใช่โดยเรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามนี้ การใช้และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

อัปเดตต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

“อัปเดตล่าสุด” ที่อยู่เหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่งบอกถึงเวลาที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนการบริการ การใช้งานของการบริการของคุณหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หมายความว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขนี้

การการติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อระบุตัวควบคุมที่รับผิดชอบต่อการเก็บ การใช้งาน และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ แผนกผู้บริโภค หรือ:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ EEA

คุณอาจเก็บคำร้องทุกข์ไว้กับผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หรือที่ที่การฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาของกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่ใช้บังคับได้เกิดขึ้น รายการของผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลมีอยู่ที่ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

(ALSO SEE OUR SPECIAL "CHILDREN'S PRIVACY POLICY, AND NOTE TO PARENTS AND CAREGIVERS" BELOW)

The privacy policies described below are part of this Agreement. We respect the privacy of our online visitors. We collect information on or through this site that can personally identify you only when it is voluntarily offered by you. For example, we collect personally identifiable information to respond to visitor questions and comments about us and our products and services, to mail e-newsletters and to contact winners of contests and promotions.

Our site sometimes includes sweepstakes or other promotions that we are offering or are offering jointly with another company, and we may allow you to enter electronically in some cases. If that occurs, we will use the information you provide for the purpose of conducting the promotion (for example, to contact you if you have won) and with your consent, to offer you products and services of ours and our joint sweepstakes sponsors. In addition, we may also collect demographic and other data for market research, advertising and promotional purposes.

We do not share any of the personal information you provide to us with any third party other than service providers of ours who assist us in providing the information and/or services we are providing to you. To the extent that we do share your personal information with a service provider, we would only do so if that party has agreed to comply with our privacy standards as described in this privacy policy.

Any non-personal information, communications and material you send to this site or to us by E-mail are on a nonconfidential basis. We are free to use and reproduce any such information freely, and for any purpose whatsoever. Specifically, we will be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such information for any purpose, including developing, manufacturing or marketing products. Any information you send to this site must be truthful, not violate the rights of others and be legal.

Like many other companies, we use "cookie" technology, where our servers deposit special codes on a visitor's computer. This information helps us determine in the aggregate the total number of visitors to the site on an ongoing basis and the types of Internet browsers and operating systems used by our visitors. This information is used to enhance your on-line visits. Under no circumstances do we use this information to personally identify visitors or cross-reference the information with any type of personal information that is voluntarily offered on or through the site.

We may modify this policy at any time, in our sole discretion and all modifications will be effective immediately upon our posting of the modifications on this site. Unless we specifically provide otherwise, this policy only applies to this site and our online activities, and does not apply to any of our offline activities.

For additional information about our on-line privacy practices, please contact Ms. Nadine Flynn, Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, (212) 310-2000, EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.

Colgate-Palmolive Cookie Policy

We use cookies, and similar technology, on our websites. This notice provides you with information about how we use cookies and how you can control them.

By using this website (and each website operated by us and our affiliates) you accept the use of cookies (and similar technology) in accordance with this notice. In particular, you accept the use of analytics, advertising and functionality cookies for the purposes described below. If you do not accept the use of these cookies, please see the section below entitled ‘How to control or delete cookies’ for further instructions.

What is a cookie?

Cookies are small files of letters and numbers that are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user's device. Cookies do lots of different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, remembering your preferences, and generally improving the user experience. They can also help to ensure that adverts you see online are more relevant to you and your interests. We use two broad categories of cookies:

 • First party cookies, served directly by us to your computer.
 • Third party cookies, served by a third party on our behalf. We use third party cookies to help us analyse our websites and their use, and to enable tailored advertising (as described below).

How do we use cookies?

The table below summarises how we and third parties use cookies on our websites. Those uses include using cookies to:

 • understand the total number of visitors to our sites on an ongoing basis and the types of internet browsers (e.g. Firefox, Safari or Internet Explorer) and operating systems (e.g. Windows or Macintosh) used by our visitors;
 • monitor our sites’ performance, including how visitors navigate our websites, and to improve our websites;
 • customise and enhance your online experience; and
 • enable tailored Colgate and third-party advertising both on and off our websites.

What types of cookies do we use?

The types of cookies used on our websites can be classified into one of four categories, namely 'essential website cookies', 'functionality cookies', 'analytics cookies' and 'advertising cookies'. The following table gives you further information about each category, and the purposes of the cookies we set:

Type of Cookie

What it does

Source and how to block

Essential website cookies

These cookies are essential to enable you to move around our websites and use their features. These cookies don't gather information about you that could be used for marketing or remembering where you have been on the internet. These cookies are often session-specific, expiring after your visit to the website (session) has ended. This category of cookies cannot be disabled.

Colgate
(first party cookies)

Functionality Cookies

These cookies allow our websites to remember choices you make (such as your user name, language or region you are in) and provide enhanced, more personal features. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites. This category of cookies cannot be disabled.

Colgate
(first party cookies)

Functionality and advertising Cookies

These cookies are used to deliver some content on our websites using YouTube. Data collected by Google may also be used by Google and its partners for other purposes, including to provide tailored advertising both on and off our websites.

YouTube
(Privacy policy)

Analytics cookies

These cookies, including cache cookies, are set by Google Analytics, Omniture, and Fabric and are used to collect information about how visitors use our sites, including the number of visitors, the websites that referred them to our websites and the pages that they visited on our websites. We use this information to compile reports and to help us improve our websites, for example, by letting us know if users find any errors and by ensuring that users find what they are looking for easily. Typically these cookies stay on your computer until you delete them.

Omniture
(opt-out)
Google Analytics
(opt-out)
Fabric
(opt-out)

Advertising cookies

These cookies are used to collect data about the websites and individual pages that users visit both on and off our websites (which might indicate, for example, your interests and other attributes).  They are typically used to deliver adverts and other marketing communications more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as to help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with our permission. They stay on your computer unless you delete them and they remember that you have visited a website. They can also show if you arrived at our website through an advertising link. 
This information is shared with other organisations such as advertisers and our contractors, who might use  it with information about how you use other websites, including to identify shared interests and behaviours across groups of users who visit our (and other) websites.

AddThis
(opt-out)
AppNexus
(opt-out)
Doubleclick
(opt-out)
Fabric
(opt-out)
Facebook
(Privacy policy)
Media6Degrees
(opt-out)
Mediamind
(opt-out)
Twitter
(privacy policy
Yahoo
(opt-out)
YouTube
(Privacy Policy)

Other similar technology

As is the case with many websites, we use technology similar to cookies, including local shared objects (sometimes called ‘flash cookies’), browser history sniffing, browser fingerprinting and pixel tags (sometimes called ‘web beacons’). This gives us and our providers information about how our websites and their content are used by visitors, and allows us to identify whether your computer or device visited our sites or other websites in the past.

Our servers automatically collect your IP address when you visit our websites, and we may associate that with your domain name or that of your internet access provider. We may also capture certain “clickstream data” relating to your use of our websites. Clickstream data includes, for example, information about your computer or device, web browser and operating system and their settings, the referring page that linked you to our sites, the pages and content you see or click on during your visit and when and for how long you do so, items you download, the next website you visit when you leave our sites, and any search terms you have entered on our sites or a referral site.

How to control or delete cookies

You have the right to choose whether or not to accept cookies and we have explained how you can exercise this right below. However, please note that if you choose to refuse cookies you may not be able to use the full functionality of our websites and any communications you receive from us may be less relevant to you than they could have been. Please also understand that if you choose to manage your cookie preferences, our cookie management tool will place a cookie on your device to allow your choices to be honoured. If you delete or remove cookies from your device, you will also remove this preference cookie and you will have to renew your choices.

You can block cookies by using the opt-out links provided in the table above, or by changing your browser settings so that cookies from our websites cannot be placed on your computer or mobile device. In order to do this follow the instructions provided by your browser (usually located within the “Help”, “Tools” or “Edit” facility). Disabling a cookie or category of cookie does not delete the cookie from your browser, you will need to do this yourself from within your browser. Further information about cookies, including how to see what cookies have been set on your device and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

Cookies that have been set in the past

If you have disabled one or more cookies, we may still use information collected from cookies before your disabled preference was set. However, we will stop using the disabled cookie to collect any further information.

CAREERS PRIVACY STATEMENT

The Colgate-Palmolive Company and its world-wide subsidiaries are committed to respecting the privacy of our online visitors. This privacy statement describes what information we collect when you create a Job Profile in the Careers section of our web site, how we use that information, and your choices with respect to our use of such information about.

The Personal Information We Collect and How We Use It

By 'personal information' we mean names, addresses, email addresses, job experience and history and any other personal information you voluntarily provide about you and your skills and interests that will then be matched against our current job opportunities and requirements. This information will be used to evaluate your qualifications for the desired position and possibly to contact you for further information. Also, at a later time, you may be asked for certain identifying information, which will be used solely for federal and state diversity reporting purposes.

By creating a Job Profile, you acknowledge and agree that the information you submit is complete and correct to the best of your knowledge. Providing false information in the creation of your Job Profile or during the application process will lead to your rejection or termination.

Authorization

By applying for a job with us via the Careers section of our web site, you authorize us and/or our authorized agents to undertake a background investigation including, but not limited to, a criminal background check, a job reference check, and verification of any information you have provided, and you authorize all corporations, companies, educational institutions, persons, law enforcement agencies, criminal, civil and federal courts, and former employers to release information they may have about you.

Disclosure of Personal Information

We may share your personal information with vendors or service providers such as companies who help us with database administration. We may also share your personal information with other Colgate-Palmolive companies in other countries where data privacy laws may not be equivalent to those in force in the United States.

In all these cases, however, we will take reasonable steps to help safeguard your personal information. We will only share your information under terms and conditions that obligate recipients to protect the privacy and security of your personal information.

Except as described in this Privacy Statement or as required by law, we will not share your personal information with a third party unless we have your consent or you were notified about this practice when we first collected your personal information.

In connection with the sale of one or more of our brands or a part of our business to a different company, we reserve the right to transfer your personal information to a new owner that agrees to offer equivalent safeguards for the use and disclosure of your personal information.

Sale of Our Brands or Business

In connection with the sale of one or more of our brands or a part of our business to a different company, we reserve the right to transfer your personal information to a new owner that agrees to offer equivalent safeguards for the use and disclosure of your personal information.

You May Access and Update Personal Information

At any time you will have the right log in to the system to modify, correct or erase the personal information that you provided to use in your Job Profile or your resume. In the event that you erase your Job Profile or your resume, we will make your Job Profile or resume inactive. However, you understand that we will retain your Job Profile indefinitely for its own record-keeping purposes.

For more detailed information regarding our online privacy practices, please see our Legal Statement and Privacy Policy. If you have any questions regarding our use of your personal information, you may do so by sending an email to EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.

CHILDREN'S PRIVACY POLICY, AND NOTE TO PARENTS AND CAREGIVERS

We care about the privacy of children. We recognize that children's use of the Internet and E-mail raise special concerns regarding privacy and security of information.

It is our intention to adhere to the Children's Online Privacy Protection Act and its rules on collecting personal information from minors. We remind and encourage all parents to check and monitor their children's online activities. Help us protect the privacy of your children by ensuring that they never send E-mail or submit personal information on this site or any other without your permission.

We do not condition a child's participation in an activity on the child's disclosing more personal information than is reasonably necessary to participate in that activity. We do not share your children's personal information with third parties.

Parents have the right to review and have deleted any personally identifiable information we have collected from their children, and refuse to permit further collection of that information. To start this process, please send an E-mail to EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.

Your children can enjoy most of the content and activities in our children's areas without supplying any personal information to us at all. For example, the Kids World site at http://kids-world.colgatepalmolive.com offers interesting facts, games and stories aimed at raising children's awareness of oral health. In addition, http://www.colgatebsbf.com provides oral educational materials designed for teachers, parents and kids, and has fun activities for kids. Only a few features collect your child's E-mail address, and then only for the purpose of responding to your child's request or answering your child's question. Once we have responded, we delete your child's E-mail address from our system. For example, our Tooth Fairy asks for your child's E-mail address to send children a special message when they've lost a tooth. This information is used only to respond to the child's request, and no further information is required. The information is captured and stored for twenty-four hours only. Once the Tooth Fairy responds to the child, the information is discarded and cannot be retrieved.

We sometimes solicit or accept submissions from children, some of which may be posted on our sites. Such submissions may only be made offline. If a child or parent wants us to post a photograph or any other personally identifiable information, we require a signed parental permission and release form. When children make submissions to us offline, such as by regular mail, we may choose to retain all of the information they submit to us. Unless we received a signed parental permission form, we screen all offline submissions before they are posted, and strip out any personal information they may contain.

As more fully described above, we use "cookie" technology, where our servers deposit special codes on a visitor's computer. This information is used to enhance your on-line visits. Under no circumstances do we use this information to personally identify visitors or cross-reference the information with any type of personal information that is voluntarily offered on or through the site.

For your children's enjoyment, we also link to other sites. We are not responsible for those other sites, and we advise you to check their privacy policies as well.

For additional information about our children's privacy practices, please contact Ms. Nadine Flynn, Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, 1-800-468-6502, EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.