มาเริ่มต้นกล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนไปด้วยกัน

แค่เริ่มต้นที่จะเปื้อน ก็ช่วยเปลี่ยนตัวเราและสังคมได้ ปักหมุดแล้วพาตัวออกไปเปื้อน ผ่านการท่องเที่ยวสถานที่ และเปิดประสบการ์ณใหม่กันได้ ที่จุดหมายปลายทางทั่วประเทศ

"กล้าเปื้อน เพื่อเปลี่ยน"

กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกให้ดีขึ้น

กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนชุมชน

กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนชุมชน
และท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน

กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนการอนุรักษ์

กล้าเปื้อนเพื่อเปลี่ยนการอนุรักษ์
ให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตผู้คน

พบกับจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ ที่จะพาคุณไปกล้าเพื่อเปลี่ยน

ดูเพิ่มเติม