ป้ายล้างมือเหลว

LIQUID HAND WASH

สบู่เหลวล้างมือ โพรเทคส์

ปกป้องคุณจากแบคทีเรียทุกครั้งที่ล้างมือ
สบู่เหลวล้างมือที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัว