รายละเอียดสินค้า

ไอคอนระบายความร้อน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แป้งเย็นโพรเทคส์ สูตร ยูซุ เซน

  • แป้งเย็นที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมของส้มยูซุที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ หอมสดชื่นติดผิวยาวนานถึง 12 ชั่วโมง*
ไอคอนสดชื่น

คุณสมบัติแป้งเย็นโพรเทคส์ สูตร ยูซุ เซน

  • เย็นสดชื่น ด้วยกลิ่นหอมส้มยูซุ
  • หอมติดผิวยาวนานถึง 12 ชั่วโมง*
  • ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนัง
  • 96% ของส่วนผสมมาจากธรรมชาติ
ไอคอนผลการทดสอบ

ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนัง

  • *จากผลการทดสอบในการใช้ผลิตภัณฑ์บนผิวโดยไม่ได้ล้างออก ของกลุ่มอาสาสมัครชายและหญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 40 คน ในปี พ.ศ. 2559 โดยบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลและสภาพแวดล้อม)