เจลล้างมือนั้นสำคัญไฉน...มาเลือกเจลล้างมืออย่างถูกวิธีกันเถอะ...

วิธีเลือกสบู่แอนตี้แบคทีเรีย

ในปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคต่างๆมากขึ้นทำให้เราเองต้องหาทางป้องกันและรักษาความสะอาดให้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆและได้ผลดี นั่นก็คือการทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ในช่วงที่เจลล้างมือแอลกอฮอล์กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช้และมีผู้ผลิตออกมาขายค่อนข้างมาก คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะหากไม่ได้คุณภาพแล้วประสิทธิผลแห่งการฆ่าเชื้อนั้นก็ไม่เกิดและไม่ได้ช่วยให้สามารถป้องกันโรคได้จริง วิธีการเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยสามารถสังเกตได้ดังนี้ 

  • เลือกจากผู้ผลิตที่สามารถไว้ใจได้ ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าที่เคยผลิตมาก่อนในด้านการรักษาความสะอาด เป็นผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ มีชื่อบริษัทชัดเจน
  • ควรเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลจากแหล่งซื้อหรือผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกันเพื่อหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงสินค้าด้วย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ร้านที่มีแหล่งที่ตั้งชัดเจน
  • ดูจากส่วนประกอบต้องชัดเจนและได้รับการรับรองจากหน่อยงานราชการว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไปเป็นส่วนประกอบหลัก
  • บรรจุภัณฑ์ต้องปลอดภัยต่อการใช้งาน รองรับเจลด้านในได้ดีไม่เปิดง่ายหรือหกเลอะเทอะง่าย หากต้องการพกพาไปด้วยควรเลือกที่ฝาปิดแน่นสนิท
  • ไม่ควรเก็บเจลไว้นานเกินไปเพราะคุณภาพของเจลแอลกอฮอล์อาจด้อยลงจากการเก็บไว้นานๆ
  • เมื่อเปิดเจลใช้แล้วไม่ควรใช้ในเวลานานเกินไปเช่นเป็นเวลาหลายเดือนเพราะเจลอาจด้อยคุณภาพลงได้
  • ไม่ควรนำเจลเก็บไว้ในที่ที่ถูกแสงแดดอาจเป็นอันตรายได้ 

ปัจจุบันเจลล้างมือแอลกอฮอล์กลายเป็นหนึ่งในสิ่งของจำเป็นที่ต้องติดตัวไว้สำหรับทุกๆคนไปแล้ว แต่อย่าลืมเลือกที่คุณภาพของเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยนะคะ เพราะมิฉะนั้นแล้วเจลที่คุณพกพาไปด้วยทุกๆวันอาจช่วยป้องกันคุณจากโรคร้ายใดๆ ไม่ได้เลย...

ติดตามเราได้ทาง: